Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 HUỲNH NGỌC THO 25/10/2021
3 HUỲNH BẠCH KIÊN 25/10/2021
4 ĐẶNG HẢI YẾN 25/10/2021
5 Lê Phương Thảo 25/10/2021
6 NGUYỄN VĂN TÂN 25/10/2021
7 Trần Hữu Hiệp 25/10/2021
8 Đặng Trọng Thành 25/10/2021
9 Dương Vĩnh Huy 25/10/2021
10 TRẦN PHƯƠNG 25/10/2021