Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 HTX DV DL THƯƠNG MẠI VẬN TẢI SỐ 1 17/07/2019 29/07/2019
2 CTY TNHH DV VT &GN NDH 17/07/2019 24/07/2019
3 HTX DV DL THƯƠNG MẠI VẬN TẢI SỐ 1 17/07/2019 19/07/2019
4 JEAN-PIERRE-DHL 17/07/2019 26/07/2019
5 DONG A-DHL 17/07/2019 26/07/2019
6 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO MAI NGUYỄN-DHL 17/07/2019 26/07/2019
7 HTX VẬN TẢI & DU LỊCH SỐ 3 17/07/2019 29/07/2019
8 Nguyễn Hữu Hoạch 17/07/2019 22/07/2019
9 C/O BEN LINE AGENCY-DHL 17/07/2019 26/07/2019
10 HTX VẬN TẢI THỦY BỘ VÀ DU LỊCH QUẬN 4 17/07/2019 19/07/2019