Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 PHẠM THỊ NGUYỆT 08/12/2021
3 Đinh Thị Trúc My 08/12/2021
4 Nguyễn Thị Ngọc Như 08/12/2021
5 VÕ THỊ TRÀ MY 08/12/2021
6 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC VIỆT LINH 08/12/2021
7 VÕ MINH TÚ 08/12/2021 10/12/2021
8 TRẦN THỊ HẢI OANH 08/12/2021 09/12/2021
9 TRẦN THỊ HẢI OANH 08/12/2021 09/12/2021
10 Trần Thị Bích Hà 08/12/2021