Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN HOÀNG OANH 24/10/2018 29/10/2018
2 NGUYỄN ĐÌNH HOAN 24/10/2018 29/10/2018
3 NGUYỄN THANH NAM 24/10/2018 29/10/2018
4 TRƯƠNG KIỀU HẠNH 24/10/2018 29/10/2018
5 Lý vĩ cường 23/10/2018
6 NGUYỄN VĂN LONG 23/10/2018
7 LÊ ĐÌNH THƠ 23/10/2018
8 CTY TNHH EMSA VN-DHL 23/10/2018 26/10/2018
9 ANAND NAYYAR NHU GIA-DHL 23/10/2018 26/10/2018
10 CTY TNHH INDUSTRIELLE BETEILIGUNG-DHL 23/10/2018 26/10/2018