Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 ninh văn tỉnh 17/08/2018
2 TRẦN QUÍ PHƯƠNG THÙY 17/08/2018
3 HTX XE DL VÀ VT THIÊN PHÚC 17/08/2018 29/08/2018
4 HTX XE DL VÀ VT THIÊN PHÚC 17/08/2018 21/08/2018
5 TỪ HOÀNG DŨNG 17/08/2018
6 LÊ TUẤN TRIỀU 17/08/2018
7 HTX XE DL VÀ VT THIÊN PHÚC 17/08/2018 21/08/2018
8 Trần Kim Hải 17/08/2018 10/09/2018
9 HTX XE DL VÀ VT THIÊN PHÚC 17/08/2018 21/08/2018
10 CAO THÙY DƯƠNG 17/08/2018