Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Ngô Diễm My 24/05/2018
2 Phạm Thị Hà 24/05/2018
3 Ngô Diễm My 24/05/2018
4 Lê thị tuyết Sương 24/05/2018
5 Nguyễn Thị Nụ 24/05/2018
6 TRIỆU HẢI NGỌC TRÂM 24/05/2018
7 PHẠM PHÚ THỌ 24/05/2018
8 Dương Thị Ngọc Hồng 24/05/2018
9 TRIỆU HẢI NGỌC TRÂM 24/05/2018
10 Huỳnh Văn Đàm 24/05/2018