Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN THỊ MINH TRANG 16/06/2021
2 LÊ HUỲNH MINH TRANG 16/06/2021
3 LÊ VĂN THẮNG 16/06/2021
4 Đặng Trọng Thành 16/06/2021
5 NGUYỄN CÔNG SĨ 16/06/2021 21/06/2021
6 Trần Tuấn Hiền 16/06/2021
7 Kim Đăng Minh Nguyệt 16/06/2021 21/06/2021
8 UBND PHƯỜNG HIỆP BÌNH CHÁNH (05 CÔNG TRÌNH BỜ BAO ĐỢT 22 CÔNG TRÌNH SD VỐN PCTT-KV3): RẠCH 16/06/2021 05/08/2021
9 NGUYỄN VĂN THIỆN 16/06/2021
10 Hứa Quí Cảnh 16/06/2021 21/06/2021