Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Liêu Xuân Lan 28/01/2021
2 Nguyễn Thị Diễm Lài 28/01/2021 26/11/2020
3 phạm anh Kiệt 28/01/2021 26/11/2020
4 NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG 28/01/2021 26/11/2020
5 HUỲNH VĂN HÙNG 28/01/2021
6 Nguyễn Thị Trâm 28/01/2021 26/11/2020
7 VÕ THIỆN HỒNG LIÊN 28/01/2021 26/11/2020
8 Nguyễn Thị Thúy Linh 28/01/2021 26/11/2020
9 Nguyễn Thị Trâm Anh 28/01/2021 26/11/2020
10 Nguyễn thị kiều 28/01/2021