Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 LÊ THỊ THANH TUYỀN 24/01/2022
3 Trần Văn Sang 24/01/2022
4 LÊ THỊ HẠNH HOA 24/01/2022
5 Huỳnh Thảo Nguyên 24/01/2022
6 NGUYỄN ĐÌNH TOÀN 24/01/2022 14/02/2022
7 TRẦN MẠNH HÙNG 24/01/2022 14/02/2022
8 THẠCH NGÂN TÙNG 24/01/2022 25/01/2022
9 NGUYỄN HỮU LỘC 24/01/2022 25/01/2022
10 LÊ VĂN THẮNG 24/01/2022 21/02/2022