Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN NGỌC VINH 17/10/2019
2 CTY CP TM DV XNK Ô TÔ VẬN TẢI SỐ 9 17/10/2019 21/10/2019
3 LÊ THỊ KIM HÀ 17/10/2019
4 HTX VẬN TẢI SỐ 9 17/10/2019 21/10/2019
5 HOÀNG THỊ LINH XUÂN 17/10/2019 22/10/2019
6 HTX VẬN TẢI SỐ 9 17/10/2019 21/10/2019
7 TRƯƠNG THỊ THÙY NHUNG 17/10/2019
8 NGUYỄN NGỌC VINH 17/10/2019
9 VŨ NGỌC YÊM ẤU 17/10/2019 30/10/2019
10 CAO NGUYỄN HỒNG KHANH 17/10/2019