Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN XUÂN CƯỜNG 18/01/2022
3 Phạm Hồng Thâm 18/01/2022
4 LÊ VĂN TÍN 18/01/2022
5 BUI BAO BINH 18/01/2022
6 LÂM HÀ MỸ TIÊN 0932808288 18/01/2022 27/01/2022
7 Lâm Kim Thu 18/01/2022
8 Đặng Ngọc Thanh Tâm 18/01/2022
9 TRẦN THỊ KIM PHƯỢNG 18/01/2022 19/01/2022
10 VƯƠNG THỊ HỒNG DUNG 18/01/2022 08/02/2022