Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Vòng Quyền Phụng 02/12/2021
3 Nguyễn Thị Thùy Dương 02/12/2021
4 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI S.D.A 02/12/2021
5 Đặng Thị Ngọc Phương 02/12/2021
6 Nguyễn Thị Bạch Mai 02/12/2021
7 ĐỖ QUAN KỲ VĂN 02/12/2021
8 Nguyễn Thị Kim Thoa 02/12/2021
9 PHAN VĂN NGHĨA 02/12/2021
10 QUÁCH THÚY DÂN 02/12/2021