Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 ĐỖ VĨNH THÁI 25/10/2021
3 Hồ Ngọc Trầm 25/10/2021
4 Bùi thị thanh phường 25/10/2021
5 THAI THI KIM QUY 25/10/2021
6 HUỲNH NGỌC THANH HỒNG 25/10/2021
7 NGUYỄN VĂN HÙNG-PHẠM THỊ NGỌC THÚY 25/10/2021
8 TRẦN THANH THIÊN 25/10/2021
9 NGUYỄN ANH PHƯƠNG 25/10/2021
10 Lương Quốc Anh 25/10/2021