Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Hình Khả Như 22/08/2019
2 Mai Thị Ngoan 22/08/2019
3 NGUYỄN HỒNG ANH 22/08/2019 23/08/2019
4 CÔNG TY TNHH GS 25 VIETNAM - CỬA HÀNG SỐ 40 22/08/2019 13/09/2019
5 NGUYỄN QUANG KIỀU KHUYÊN 22/08/2019 23/08/2019
6 VÕ THỊ TUYẾT TRINH 22/08/2019
7 ĐÀM QUỐC TUẤN 22/08/2019 27/08/2019
8 NGUYỄN MINH THIÊN 22/08/2019
9 NGUYỄN THỊ THANH THỦY 22/08/2019 22/08/2019
10 Nguyễn Ngọc Thu 22/08/2019 29/08/2019