Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Vũ Thụy Tú Trân 24/01/2022 28/01/2022
3 NGUYỄN THỊ HIỀN 24/01/2022 28/01/2022
4 Trần lê phương uyên 24/01/2022
5 CTY CỔ PHẦN UNICO VINA-FDEX 24/01/2022 16/02/2022
6 Nguyễn Trần Minh Châu 24/01/2022
7 LÂM QUANG HIẾU 24/01/2022
8 LÊ THỊ QUẾ 24/01/2022 27/01/2022
9 Nguyễn Thị Kim Tài 24/01/2022
10 Nguyễn Thị Thanh Nga 24/01/2022