Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN THỊ HƯƠNG THẢO 05/03/2021 08/03/2021
2 ĐẶNG LÂM CHÍ TRUNG 05/03/2021 08/03/2021
3 PHẠM THỊ BẢO TRÂN 05/03/2021 08/03/2021
4 phan hoài phương 05/03/2021
5 Nguyễn Thanh Thảo 05/03/2021
6 TRẦN ĐÌNH THẮNG 05/03/2021
7 Lương Đống Huy 05/03/2021
8 NGUYỄN THỊ HẢI YẾN 05/03/2021
9 VÕ ĐÌNH TẠO 05/03/2021 22/03/2021
10 VÕ ĐÌNH TẠO 05/03/2021 22/03/2021