Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Nguyễn Hữu Ngân 20/10/2021
2 Trần Thiên Thanh 20/10/2021
3 Phạm Văn Hiền 20/10/2021
4 NGUYỄN THỊ AN 20/10/2021 25/10/2021
5 Vũ Thị Thư 20/10/2021
6 CÔNG TY TNHH CHANEL VIỆT NAM 20/10/2021 04/11/2021
7 CÔNG TY TNHH H&M HENNES & MAURITZ VIỆT NAM 20/10/2021 04/11/2021
8 CÔNG TY TNHH CHANEL VIỆT NAM 20/10/2021 04/11/2021
9 CÔNG TY TNHH H&M HENNES & MAURITZ VIỆT NAM 20/10/2021 04/11/2021
10 Nguyễn Thị Thanh Kiều 20/10/2021