Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Lê Thị Quỳnh Duyên 27/05/2022
3 Lê Thị Hà 27/05/2022
4 PHẠM THỊ NGỮ 27/05/2022
5 Trần Tuấn Vũ 27/05/2022
6 Ngô Văn Nhựt 27/05/2022
7 Phạm Thị Thảo Trâm 27/05/2022
8 Võ Thị Thúy Hằng 27/05/2022
9 HOÀNG THỊ LỆ 27/05/2022
10 HOÀNG THỊ LỆ 27/05/2022