Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Trần Trung Trực 26/05/2020
2 LÊ QUANG HỢP 26/05/2020
3 Nguyễn Thị Khánh Linh 25/05/2020
4 Lý Thị Quyên 25/05/2020
5 Trà Thị Thu Thảo 25/05/2020
6 Trà Thị Thu Thảo 25/05/2020
7 NGUYỄN THỊ VÂN 25/05/2020
8 Nguyễn Khánh Thanh Minh 25/05/2020
9 Công Ty TNHH DV Tư Vấn Thuế Á Âu 25/05/2020
10 Trà Thị Thu Thảo 25/05/2020