Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU TOÀN PHÁT 28/05/2022
3 CÔNG TY TNHH NEYMARSPORT 28/05/2022
4 CÔNG TY TNHH MỸ THUẬT GIA BẢO 28/05/2022
5 CÔNG TY TNHH MAY TRÍ NHÂN 28/05/2022
6 Huỳnh Thị Kim Nhàn 28/05/2022
7 NGUYỄN THỊ XINH 28/05/2022
8 CÔNG TY TNHH TM DV CÔNG BẰNG 28/05/2022
9 Nguyễn Thị Kim hà 28/05/2022
10 Nguyễn Thị Kim hà 28/05/2022