Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN HỒ XUÂN TÂN 19/05/2022
3 Nguyễn Phạm Thành Công 19/05/2022
4 Huỳnh Thị Liên 19/05/2022
5 Phan Thị Huyền 19/05/2022
6 NGUYỄN THỊ TRỌNG 19/05/2022
7 HUỲNH ĐẠI HÀ 19/05/2022 02/06/2022
8 NGUYỄN THỊ NHUNG 19/05/2022
9 NGUYỄN ĐỨC TIẾN 19/05/2022 30/06/2022
10 DƯƠNG HỮU MÙI 19/05/2022 02/06/2022