Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 THAI THI KIM QUY 20/10/2021
2 LÊ NGUYỄN TƯỜNG VI 20/10/2021
3 Trần thanh vân 20/10/2021
4 Trần thị ngọc Diễm 20/10/2021
5 Trần Vân Anh 20/10/2021 25/10/2021
6 Đặng Trọng Thành 20/10/2021 27/10/2021
7 Bùi Thanh Thủy 20/10/2021
8 Nguyễn Ngọc Thảo Hiền 20/10/2021 25/10/2021
9 Trần Xuân Linh 20/10/2021
10 PHẠM THỊ ANH THƯ 20/10/2021