Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 PHẠM HÙNG KHANH 20/05/2022
3 Hoàng Thị Bích Trâm 20/05/2022
4 BÙI XUÂN THY 20/05/2022
5 Phạm Thị Kim Chi 20/05/2022
6 LÊ ANH THƯ 20/05/2022
7 Phạm Nguyên Diễm Trang 20/05/2022
8 Nguyễn Hoàng Yến 20/05/2022
9 VÕ THỊ KIM QUYÊN 20/05/2022
10 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THỦY SẢN THỊNH PHÁT 20/05/2022