Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 TRẦN CHÍ THANH 03/12/2021
3 NGUYỄN THỊ THI THI 03/12/2021
4 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU KIM LÝ 03/12/2021
5 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP SẮC ĐẸP 03/12/2021
6 NÔNG THỊ NGA 03/12/2021
7 Bùi Thị Bích Ly 03/12/2021
8 Nguyễn Thị Thiên Tiên 03/12/2021
9 Nguyễn Thị Oanh 03/12/2021
10 Đặng Thị Yến Ngọc 03/12/2021