Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Ninh VĂN ƯNG 04/03/2021
2 NGUYỄN THANH VÀNG 04/03/2021
3 PHẠM HOÀNG SƠN 04/03/2021
4 Nguyễn Thị Diệp Ngân 04/03/2021
5 NGUYỄN THỊ KIM LIÊN 04/03/2021
6 - 04/03/2021 19/03/2021
7 - 04/03/2021 19/03/2021
8 CÔNG TY TNHH PDC 79 QUẢNG NAM (Đ/d: Nguyễn Quang Tiên Yên) 04/03/2021 01/04/2021
9 Hồ Thị Thu Vân 04/03/2021 25/03/2021
10 NGUYỄN THỊ NGUYỆT HỒNG 04/03/2021 18/03/2021