Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Phan Thành Tân 22/10/2021
3 Nguyễn Ngọc Như Uyên 22/10/2021
4 NGUYỄN THỊ THI THI 22/10/2021 29/10/2021
5 Lê Thị Thùy Dương 22/10/2021 29/10/2021
6 Công ty TNHH MTV Phát triển Khu Công nghệ cao TP.HCM 22/10/2021 03/12/2021
7 Nguyễn Ngọc Như Uyên 22/10/2021
8 Lê Thị Thùy Dương 22/10/2021 29/10/2021
9 Bưu Điện 22/10/2021 02/11/2021
10 Công ty TNHH MTV Phát triển Khu Công nghệ cao TP.HCM 22/10/2021 03/12/2021