Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Võ Ngọc Cảnh 16/08/2022
3 ĐẶNG TRẦN NHÃ UYÊN 16/08/2022
4 HỒ PHI LONG 16/08/2022
5 Lương Văn Qui 16/08/2022
6 NGUYỄN CÔNG TÂM 16/08/2022
7 NGUYỄN THỊ MINH 16/08/2022 19/08/2022
8 Phùng Thị Bắc 16/08/2022
9 NGUYỄN THỊ THANH THẢO 16/08/2022
10 Nguyễn Khánh Linh 16/08/2022