Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 ĐỔ THỊ CẨM TÚ 18/09/2021
2 Nguyễn Văn Quỳnh Nguyên 18/09/2021
3 Nguyễn Lữ Vân 18/09/2021
4 NGUYỄN QUANG HUY 18/09/2021
5 ĐỔ THỊ CẨM TÚ 18/09/2021
6 TRƯƠNG THỊ QUÝ 18/09/2021
7 NGUYỄN THỊ TUYẾT DUNG 18/09/2021
8 Nguyễn Thị Thu Hồng 18/09/2021
9 PHAN TÚ UYÊN UYÊN 18/09/2021
10 NGUYỄN THANH TÚ 18/09/2021 23/09/2021