Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Từ Ngọc Tuyết 27/09/2021 30/09/2021
2 Từ Ngọc Tuyết 27/09/2021 30/09/2021
3 VŨ TRỌNG PHÚC 27/09/2021 30/09/2021
4 NGUYỄN TRUNG QUÂN 27/09/2021 04/10/2021
5 Đào Vũ Hải Bình 27/09/2021 06/10/2021
6 TRẦN VIẾT QUÂN 27/09/2021 04/10/2021
7 Trần Thị Miền 27/09/2021 04/10/2021
8 Trần Thị Miền 27/09/2021 04/10/2021
9 NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG 27/09/2021 04/10/2021
10 Lê Thị Thảo Ly 27/09/2021 04/10/2021