Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Phạm Thị Huyền 20/01/2022
3 Trần Tấn Lộc 20/01/2022
4 Phạm Như Quỳnh 20/01/2022
5 NGUYỄN THỊ HẠNH 20/01/2022
6 Võ Hoàng Cương 20/01/2022
7 Võ Hoàng Thanh Trúc 20/01/2022
8 Nguyễn Thị Minh Hà 20/01/2022
9 Lâm kim yến 20/01/2022
10 nhân nguyễn 20/01/2022