Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Hoàng Thị Luân 19/01/2022
3 adidas VN 19/01/2022 27/01/2022
4 LÝ CHỦ HƯNG 19/01/2022 17/02/2022
5 TRẦN VĂN PHUỘN 19/01/2022 17/02/2022
6 LÊ VĂN PHÚC 19/01/2022 10/02/2022
7 LẠI QUANG TRẦN TRƯỜNG AN 19/01/2022 10/02/2022
8 LÂM HOÀI THANH 19/01/2022 20/01/2022
9 TRẦN THỊ PHƯNG 19/01/2022 20/01/2022
10 HUỲNH THỊ BÍCH NGỌC 19/01/2022 10/02/2022