Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Ngô Ngọc Quang 01/03/2021
2 NGUYỄN TẤN TÀI 01/03/2021
3 lê thị thu hà 01/03/2021
4 Nguyễn Tuấn Trung UPS 01/03/2021
5 BÙI VĂN TÀI 01/03/2021
6 NGUYỄN QUANG THÁI 01/03/2021
7 Trần Nhựt Trường 01/03/2021
8 Nguyễn Tuấn Trung UPS 01/03/2021
9 Dương Kiều Linh 01/03/2021
10 LÊ THỊ MỘNG THƯỜNG 01/03/2021