Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Nguyễn Thanh Nhã 20/01/2021
2 Nguyễn thị thanh nga 20/01/2021
3 TRẦN QUỐC PHÚC 20/01/2021
4 NGUYỄN THỊ THANH THẢO 20/01/2021
5 TRẦN THỊ KIM ANH 20/01/2021
6 TÔN CHÍ THÔNG 20/01/2021
7 NGUYỄN THU NGA 20/01/2021
8 VŨ MINH HÙNG 20/01/2021
9 NGUYỄN VĂN NGHĨA 20/01/2021
10 trần đình hiệp 20/01/2021