Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 trần quang huy cường 23/10/2019 29/10/2019
2 Dương Thị Chung 23/10/2019 29/10/2019
3 NGUYỄN THỊ BÍCH HÀ 23/10/2019 29/10/2019
4 TRANG HỒNG PHƯƠNG 23/10/2019 29/10/2019
5 Lý Phát Quảng (Công ty TNHH Agrohao Việt Nam) 23/10/2019 06/11/2019
6 Trần Yên Thảo (Công ty TNHH Bioactive) 23/10/2019 06/11/2019
7 Trần Yên Thảo (Công ty TNHH Bioactive) 23/10/2019 21/11/2019
8 Nguyễn Thị Thủy Tiên (Công ty cổ phần hóa chất nông nghiệp và công nghiệp AIC) 23/10/2019 06/11/2019
9 Nguyễn Thị Thủy Tiên (Công ty cổ phần hóa chất nông nghiệp và công nghiệp AIC) 23/10/2019 21/11/2019
10 TRẦN THỊ NỮ 23/10/2019 06/11/2019