Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Đào Thị Phương Sang 17/05/2022
3 Mạc Văn Nam 17/05/2022
4 HỒ THỊ TƯƠI MÀU 17/05/2022 18/05/2022
5 TRẦN THỊ TUYẾT HOA 17/05/2022
6 PHẠM THỊ TRÚC 17/05/2022 01/06/2022
7 Bùi Thị Bích Hà 17/05/2022
8 LÂM BẠCH VÂN 17/05/2022 18/05/2022
9 NGUYỄN THANH LUẬN 17/05/2022 27/05/2022
10 CAO VĂN TUẤN 17/05/2022 01/06/2022