Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Trần Thị Kim Dung 01/12/2021
3 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHƯỢNG HOÀNG 01/12/2021
4 NGUYỄN THỊ THU HIỀN 01/12/2021
5 Nguyễn Hoài Bảo 01/12/2021
6 NGUYỄN THỊ THU HIỀN 01/12/2021
7 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐÁ TOÀN CẦU 01/12/2021
8 NGUYỄN NGỌC KIỀU OANH 01/12/2021
9 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LƯƠNG HOÀNG QUÂN 01/12/2021
10 LÊ MINH KHOA 01/12/2021