Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN TIẾN THÀNH 15/10/2018 05/11/2018
2 NGUYỄN THỊ HUYỀN NINH 15/10/2018
3 NGUYỄN THANH SƠN 15/10/2018 05/11/2018
4 HỒ Ý 15/10/2018 05/11/2018
5 PHAN THỊ NHÂN 15/10/2018
6 LƯƠNG PHÙNG HOÀNG LÂM 15/10/2018 05/11/2018
7 Lê Châu Anh Thư 15/10/2018
8 TRẦN XUÂN CƯỜNG 15/10/2018 05/11/2018
9 ĐỖ MẠNH TRƯỜNG 15/10/2018
10 Lê Châu Anh Thư 15/10/2018