Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN THÀNH 15/12/2018
2 VÕ MINH QUANG 15/12/2018 02/01/2019
3 TRẦN VĂN NHUẬN 15/12/2018 09/01/2019
4 Trần Thị Kim Thuỳ 15/12/2018
5 NGUYỄN THỊ VÕ 15/12/2018 02/01/2019
6 ĐẶNG THÀNH TRUNG 15/12/2018 02/01/2019
7 LÊ ĐỨC MẠNH 15/12/2018 02/01/2019
8 LÊ HỒNG KHANH 15/12/2018 02/01/2019
9 THI THỤC TRÂN 15/12/2018
10 PHAN THỊ KIM 15/12/2018 16/01/2019