Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 CTY TNHH DAP VN-DHL 11/12/2018 14/12/2018
2 CTY TNHH PACORINI VN-DHL 11/12/2018 14/12/2018
3 NGUYEN THUY NHAT LINH-DHL 11/12/2018 14/12/2018
4 DOAN THI THANH BINH-DHL 11/12/2018 14/12/2018
5 ANH GIANG-DHL 11/12/2018 14/12/2018
6 DANG VAN CHUONG-DHL 11/12/2018 14/12/2018
7 MENDIETA JOSE MARIE II DIMPAS-DHL 11/12/2018 14/12/2018
8 CTY TNHH DAMCO VN-DHL 11/12/2018 14/12/2018
9 VI PHẠM-DHL 11/12/2018 14/12/2018
10 CIMC VEHICLES VN CO LTD-DHL 11/12/2018 14/12/2018