Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Chu Nại Mạnh 09/12/2021
3 TRẦN HÙNG PHI 09/12/2021
4 Trần Thị Ngọc Huyền 09/12/2021
5 Nguyễn Thị Xuân Hiệp 09/12/2021
6 Dương Thị Bích Thủy 09/12/2021
7 Nguyễn Dương Thùy Dung 09/12/2021 14/12/2021
8 NGUYỄN NGỌC KHÁNH VY 09/12/2021
9 LÊ NGỌC TUYẾN 09/12/2021 13/12/2021
10 NGUYỄN THANH LIÊM 09/12/2021 10/12/2021