Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 LÊ THỊ MAI HOA 16/06/2019
2 NGUYỄN THỊ THU TÂM 16/06/2019
3 Trần Bích Thủy 16/06/2019
4 Nguyễn Phú Hoàng 16/06/2019
5 Đoàn Thị Hiền 16/06/2019
6 DAIKIN VIETNAM-DHL 16/06/2019 26/06/2019
7 EXPEDITORS-DHL 16/06/2019 26/06/2019
8 LORRAINE LUONG-DHL 16/06/2019 26/06/2019
9 VO HOANG YEN-DHL 16/06/2019 26/06/2019
10 NAVITAS HO CHI MINH CITY-DHL 16/06/2019 26/06/2019