Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN TRẦN TRUNG 26/10/2021
3 Huỳnh Đăng Khoa 26/10/2021
4 VÕ VIỆT HÙNG 26/10/2021
5 Lê Quốc Vũ 26/10/2021 29/10/2021
6 Nguyễn Viết Thanh 26/10/2021
7 VÕ MINH TRIẾT 26/10/2021 29/10/2021
8 BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI TPHCM 26/10/2021 05/11/2021
9 BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN LƯỚI ĐIỆN PHÂN PHỐI TPHCM 26/10/2021 05/11/2021
10 TRẦN LÊ NỮ TRÂM 26/10/2021