Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Lương Quốc Anh 27/10/2021
3 TRẦN HỒNG PHÚC 27/10/2021
4 Nguyễn Thị Kiều Duyên 27/10/2021
5 NGUYỄN THỊ THÙY LĨNH 27/10/2021
6 TRỊNH DUY ĐỨC 27/10/2021
7 HÀ TRỊNH NGỌC PHÚC 27/10/2021
8 NGUYỄN THỊ NY 27/10/2021
9 TRƯƠNG THỊ TÚY PHƯỢNG 27/10/2021 01/11/2021
10 NGUYỄN THỊ THANH XUÂN 27/10/2021