Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 LÊ DUY PHƯƠNG 25/10/2021
3 Nguyễn Duy Trường 25/10/2021
4 Đồng Viết Hoàng Phương 25/10/2021
5 NGUYỄN THỊ BẠCH LÊ 25/10/2021
6 HỒ MẠNH TIẾN 25/10/2021
7 HỨA HUỲNH THANH HUY 25/10/2021
8 Trần Thị Mỹ Hương 25/10/2021
9 Trần Thị Mai TRang 25/10/2021
10 NGUYỄN THỊ THẮM 25/10/2021