Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 BÙI MINH CẢNH 31/10/2020
2 Nguyễn Thị Hồng Duyên 31/10/2020
3 Nguyễn Thị Hồng Duyên 31/10/2020
4 NGUYỄN THỊ THÂN 31/10/2020
5 LÊ QUANG MINH 31/10/2020
6 TRỊNH THÙY ANH 31/10/2020
7 NGUYỄN THỊ THÂN 31/10/2020
8 LÊ ÁNH NGỌC 31/10/2020
9 TRƯƠNG THANH TÙNG 31/10/2020
10 Nguyễn Thị Minh Trong 31/10/2020