Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Mạnh Cường 17/05/2022
3 NGUYỄN THỊ THU HẰNG 17/05/2022
4 Công ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Bách Khoa 17/05/2022
5 NGUYỄN THÀNH LONG 17/05/2022
6 TRẦN DẠ THẢO 17/05/2022
7 Hoàng Đức Hiếu 17/05/2022 02/06/2022
8 LÊ ĐỀ - TRƯƠNG THỊ TRƠN 17/05/2022 02/06/2022
9 Nguyễn Văn Thanh 17/05/2022
10 NGUYỄN ĐÌNH HÙNG 17/05/2022