Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN THỊ MỸ LỆ 17/05/2022
3 Nguyễn Xuân Hồng 17/05/2022
4 PHAN THỊ DUNG 17/05/2022
5 NGUYỄN THỊ THANH TUYỀN 17/05/2022 20/05/2022
6 PHẠM VĂN CHUNG 17/05/2022 24/05/2022
7 MAI BAO KHANG 17/05/2022
8 CTY TNHH TM VẬN TẢI HUY KIM 17/05/2022
9 Nguyễn Tiến Thanh 17/05/2022
10 LÂM KIẾN TRUNG-LÝ THÁI PHƯỢNG 17/05/2022 18/05/2022