Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Đỗ Thị Thu Hường 17/05/2022
3 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI DỊCH VỤ DU LỊCH MINH NGUYỆT 17/05/2022
4 Nguyễn Lệ Ánh 17/05/2022
5 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI DỊCH VỤ DU LỊCH MINH NGUYỆT 17/05/2022
6 Nguyễn Thị Bạch Yến 17/05/2022
7 CÔNG TY CỔ PHẦN SỨC KHỎE MÔI TRƯỜNG MIỀN NAM 17/05/2022
8 Trần Quốc Thái 17/05/2022
9 TRẦN VĂN THI 17/05/2022
10 PHAN THỊ KIM CÚC 17/05/2022