Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 HỨA LÝ KHƯƠNG DUY 26/10/2021
3 TRẦN PHÚ 26/10/2021
4 PHẠM THỊ TUYẾT NHUNG 26/10/2021
5 ĐẶNG THỊ NGỌC LINH 26/10/2021
6 NGUYỄN THỊ HẢI QUỲNH 26/10/2021
7 Lý Thị Hòa 26/10/2021
8 LÂM TRƯỜNG ĐỨC 26/10/2021
9 CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH TNHH MTV QUỐC TẾ CHAILEASE 26/10/2021 29/10/2021
10 Nguyễn Ngọc Thảo Hiền 26/10/2021 29/10/2021