Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Trần Quốc Tuấn 24/10/2021
3 Trần Lệ Liễu 24/10/2021
4 Bùi Thị Thủy 24/10/2021
5 phạm mỹ ngọc 24/10/2021
6 Vũ Thành Long 24/10/2021
7 ĐỖ THỊ LAM HỒNG 24/10/2021
8 CAO XUÂN CHIÊM 24/10/2021
9 ĐỖ CÔNG TUYỂN 24/10/2021 28/10/2021
10 TRẦN ĐĂNG KHOA 24/10/2021 28/10/2021