Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 LÂM QUỐC GIA VINH 18/05/2022 19/05/2022
3 Công ty TNHH Ngân Việt Phát 18/05/2022 23/05/2022
4 TRẦN CÁC MẪN 18/05/2022
5 NGUYỄN XUÂN TÙNG 18/05/2022
6 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN HOÀNG NGÂN 18/05/2022
7 CTY TNHH FAMILY GARDEN 18/05/2022 23/05/2022
8 Trần Thị Ngọc Dung 18/05/2022 25/05/2022
9 HOÀNG NỮ AN VI 18/05/2022 02/06/2022
10 NGUYỄN THỊ VƯƠNG THY 18/05/2022 30/05/2022