Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 BÙI THANH VŨ 27/01/2022
3 NGUYỄN THỊ HƯƠNG 27/01/2022
4 TRƯƠNG THỊ PHƯƠNG THANH 27/01/2022
5 Trần Văn Thành 27/01/2022
6 LÊ THỊ NHƯ HẠNH 27/01/2022
7 CÔNG TY CỔ PHẦN UPS VIỆT NAM 27/01/2022 18/02/2022
8 CÔNG TY CỔ PHẦN UPS VIỆT NAM 27/01/2022 18/02/2022
9 VO TRIEN AN-DHL 27/01/2022 18/02/2022
10 HM CLAUSE VIETNAM LIMITED LIABILITY COMPANY-DHL 27/01/2022 18/02/2022