Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Trương Thúy Ngọc 19/10/2021
2 NGUYỄN HOÀNG ĐA 19/10/2021
3 TRẦN THANH PHỈ 19/10/2021
4 NGUYỄN CÔNG THỊNH 19/10/2021
5 CHẾ THỊ NGỌC HUYỀN 19/10/2021
6 Huỳnh Thị Trâm 19/10/2021
7 MAI XUÂN TRẦM 19/10/2021 25/10/2021
8 Lê Võ Thùy Trang 19/10/2021 25/10/2021
9 THÁI THỊ THANH THÚY 19/10/2021
10 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT NGÂN HÀ 19/10/2021 26/10/2021